زنگوله‌ها

زنگوله‌ها
یه نمور در باب اولین پروژه استعدادیابی خوانندگی در ایران

خلاصک

اولین آهنگی که تو اپیزود صفرم ملومانیاک (بهاری‌طور) گذاشتم از پروژه‌ای بود به اسم زنگوله‌ها. اونجا به اشتباه اونا رو یه گروه معرفی کردم. رنگوله‌ها اما در اصل یه پروژه بوده. به نوعی اولین پروژه استعدادیابی خوانندگی پاپ در ایران. تو این مینی‌کست کمی بیشتر درباره این پروژه می‌شنُفیم...
آهنگ‌های بیشت راز زنگوله‌ها رو می‌تونید تو کانال تلگرام ملومانیاک بشنُفید.

متن

ندارد

تکمیلی‌جات

ملومانیاک یعنی موزیک‌خور؛ یعنی نگاه به زندگی از دریچه موسیقی. تو ملومانیاک به بهونه یه آهنگ یا یه نوع موزیک، به جنبه‌های مختلف زندگی نگاه می‌ندازیم. از دید غیر موسیقایی؛ سبک‌ها، آرتیست‌ها و ژانرهای مختلف موزیک رو بررسی می‌کنیم.